تبلیغات


درس محیط های چند رسانه ای - *****درس سیتم های چند رسانه ای *****
دریافت کد ابزار آنلاین

*
*
*
*
*
*
*
 • تعداد واحد : ۳
 • پیشنیاز : گرافیک کامپیوتری
 • اهداف درس

دانشجویان در این درس با اصول و فناوری های طراحی سیستم چندرسانه ای آشنا می شوند و تجربیات عملی مفیدی در این زمینه کسب می کنند. با گذراندن این درس، دانشجویان تکنیک های فشرده سازی و بازیابی داده های چندرسانه ای از قبیل متن، صوت و تصویر و همچنین مطالب مربوط به مخابرات چندرسانه ای را می آموزند.

 • سرفصل مطالب

مقدمه ای بر چندرسانه ای – تکنیک ها و استانداردهای فشرده سازی – ذخیره سازی اپتیکی – تکنیک های اشاره و بازیابی تصویر و ویدئو – مخابرات چندرسانه ای – کاربردهای چندرسانه ای در شبکه های مخابراتی – معرفی اجمالی پشتیبانی کامپیوتری برای کارهای جمعی (CSCW) – سیستم های مذاکره کامپیوتری – اتاق های همایش – کاربردهای چند کاربره ی بلادرنگ – سیستم های فوق متنی بلادرنگ – سیستم های استدلال

 • کتاب درسی
 1. B. Furht, S. W. Smoliar, and H. J. Zhang, Video and Image Processing in Multimedia Systems, Kluwer Academic Publishers, ۱۹۹۵.
 2. F. F. Kuo, W. Effelsberg and J. J. Garcia-Luna-Aceves, Multimedia Communications: Protocols and Applications, Prentice-Hall, ۱۹۹۸.
 3. R. Steinmetz, K. Nahrstedt, Multimedia: Computing, Communications and Applications, Prentice-Hall, ۱۹۹۵.
 4. Hillsdale, Technical Systems and Cooperative work: Beyond the Great Divide, Lawrence Erlboum.
 • مراجع
 1. B. J. Sheu, M. Ismail, Multimedia Technology for Applications, IEEE press, ۲nd ed., ۱۹۹۸.
 2. J. D. Irwin, C. H. Wu, Emerging Multimedia Computer Communication Technologies, Prentice-Hall, ۱۹۹۸.


تاریخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفندماه سال 1392 | ساعت 15 و 58 دقیقه و 08 ثانیه | نویسنده : علیرضا سالمی کوهانستانی | نظرات

 • اصراف
 • بک لینک انبوه
 • ایران موزه
 • معانی
 •