تبلیغات


درس محیط های چند رسانه ای - رابطه علم با ایمان در کلام شهید مرتضی مطهری
دریافت کد ابزار آنلاین

*
*
*
*
*
*
*

به نام خدا

علم به ما روشنایی و توانایی می بخشد وایمان عشق وامید وگرمی _علم ابزار می سازد و ایمان مقصد _علم سرعت می دهد وایمان جهت_ علم توانستن است و ایمان خوب خواستن_ علم می نمایاند که جه هست وایمان الهام می بخشد که چه باید کرد _علم انقلاب برون است و ایمان انقلاب درون_ علم جهان را جهان آدمی می کند و ایمان روان را روان آدمیت می سازد_علم وجود انسان را به طور افقی گسترش می دهد وایمان به شکل عمودی بالا می برد_علم طبیعت ساز است وایمان انسان ساز_هم علم به انسان نیرو میدهد هم ایمان اما علم نیروی منفصل میدهد و ایمان نیروی متصل_علم زیبایی عقل است وایمان زیبایی احساس _علم امنیت برونی می دهد وایمان امنیت درونی _ علم در مقابل هجوم بیماریها و سیلها و زلزله ها وطوفانها ایمنی می دهد و ایمان در مقابل اضطرابها و تنهاییها و احساس بی پناییها و پوچ انگاریها _علم جهان را با انسان سازگار می کند و ایمان انسان را باخودش_ ایمان را در پرتو علم باید شناخت ایمان در پرتو علم از خرافات به دور می ماند بادور افتادن علم از ایمان ایمان، ایمان به جمود کور و تعصب کور و با شدت به دور خود چرخیدن و راه به جایی نبردن تبدیل می شود آنجا که علم و معرفت نیست ، ایمان مومنان نادان وسیله ای می شود در دست منافقان زیرک که نمونه اس را درخوارج نهروان و دوره های دیگر دیده و می بینیم  .

 

جهت شادی روح استاد مطهری صلوات

(برگرفته از کتاب <<انسان و ایمان>> شهید مطهری)


[http://www.aparat.com/v/84kr5]تاریخ : شنبه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1393 | ساعت 18 و 18 دقیقه و 03 ثانیه | نویسنده : علیرضا سالمی کوهانستانی | نظرات

  • اصراف
  • بک لینک انبوه
  • ایران موزه
  • معانی
  •